REGULAMIN WYPOŻYCZALNI kajaki-czarna-hancza.pl -Spływy kajakowe – Pole namiotowe

1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia, wypożycza i dowozi sprzęt.
2. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
3. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
4. Organizator spływu ponosi odpowiedzialność za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firmy.
5. W przypadku wynajmu kajaków nie występujemy w roli organizatora spływu co oznacza między innymi, że nie zapewniamy instruktorów, ratowników i ubezpieczenia.
6. Właściwy przebieg spływu, ustalenie szyku płynięcia, dobór obsad, dbanie o bezpieczeństwo, zakładanie kamizelek asekuracyjnych spoczywa na wypożyczających kajaki.
7. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.
8. Organizator przed rozpoczęciem spływu zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającym sprzęt.
9. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów. Wypożyczający kajaki czyli organizator spływu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo grupy.
10. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz osobom niepełnoletnim sprzętu wodnego nie wypożycza się.
11. Podczas spływu zabrania się spożywania alkoholu.
12. Za zniszczenie, zagubienie, kradzież sprzętu organizator zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
13. Organizator zobowiązany jest do dbania o sprzęt.
14. Opłaty za wypożyczenie kajaków pobierane są z góry przed rozpoczęciem spływu według cennika. Pobiera się także opłatę w przypadku rezygnacji z zamówionej części sprzętu w dniu spływu.
15. Terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez nas i na uzgodnionych naszych warunkach.
16. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe (czysty i sprawny technicznie).
17. Użytkownikom sprzętu zabrania się:

  • holować inny sprzęt wodny,
  • zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju,
  • hałasowania,
  • picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem,
  • kąpieli podczas pływania,
  • siadania na burcie, dziobie, rufie a także na kajaku nie znajdującym się na wodzie
  • siadania na kamizelkach asekuracyjnych.

18. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni
dokonać na rzecz innych osób lub firm.
19. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.
W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
20. Rezerwacja sprzętu w formie umowy pisemnej lub ustnego ustalenia jest jednoznaczna z akceptacja powyższych rachunków.